Inspecties
NEN 3140

NEN 3140 inspectie door Van Eck

Als ondernemer of organisatie stelt u de veiligheid van uw personeel en andere betrokkenen natuurlijk voorop. U zorgt er dan ook voor dat uw elektrische installaties te allen tijde voldoen aan de veiligheidseisen en vanzelfsprekend laat u ze geregeld inspecteren. U kunt daarvoor terecht bij Van Eck Elektro.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is de norm die van toepassing is op de bedrijfsvoering van zowel elektrische installaties evenals elektrische arbeidsmiddelen tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanningen en 1500 Volt gelijkspanning.

Wettelijke eisen

De NEN 3140 is niet publiekrechtelijk aangewezen, maar toch is het een belangrijk instrument voor het veilig werken aan elektrische installaties en met elektrische arbeidsmiddelen. De eisen uit de NEN 3140 zijn bepalend voor de wijze waarop de werkzaamheden aan een elektrische installatie dienen worden uitgevoerd.

Voor het werken aan elektrische installaties bepaalt het Arbobesluit in verkorte vorm:
*  Elektrische installaties zijn veilig (art 3.4)
*  Werkzaamheden aan, met en nabij installaties worden veilig uitgevoerd (art 3.5)

Een werkgever dient aan deze twee artikelen een invulling te geven. Wanneer dit niet wordt gedaan loopt de werkgever het risico dat bij een ongeval hij/zij niet kan uitleggen wat hij/zij heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. Wanneer de werkgever gebruik maakt van de NEN 3140 en hij/zij voldoet aan deze norm bestaat het vermoeden dat aan het Arbobesluit is voldaan.

De NEN 3140 wordt steeds meer privaatrechtelijk aangewezen. In de polisvoorwaarde van steeds meer verzekeringen staat dat voldaan moet worden aan de NEN 3140. U als verzekerde dient zich dan hieraan te conformeren. Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met het toepassingsgebied van de norm.

Werkwijze bij inspectie van uw elektrische installatie

Wanneer wij uw bestaande elektrische installatie inspecteren volgens de NEN 3140 zullen wij zowel een visuele inspectie uitvoeren als een inspectie door meting en beproeving. Dat laatste gebeurt door middel van een gekalibreerd meetinstrument. U ontvangt van ons een NEN 3140 inspectierapport met hierin de eventuele geconstateerde gebreken.

SCIOS Scope 8 – Elektrische installaties

Van Eck Elektro wordt jaarlijks geaudit door de Dekra op het voldoen aan de voorwaarden van de SCIOS Certificatieregeling. Tijdens deze audit wordt de kwaliteit van onze inspecties en inspectierapporten beoordeeld. Doormiddel van deze certificering wordt onze kwaliteit en onafhankelijkheid aangetoond.

Over Van Eck

‘Van Eck’ is de installateur met een totaal concept voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring en staan bekend om kwaliteit en innovatieve toepassingen in allerlei sectoren. Een toonaangevend installatiebedrijf zowel voor vakkundige aanleg van nieuwe (elektrotechnische) installaties als renovatie van bestaande.

Kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid in elektrotechniek, telematica en beveiliging.